5 t/m 20 april 2024

Organisatie

STICHTING INTERCITY JAZZ LIMBURG

De organisatie van JazzOut Fest Limburg ligt in handen van Stichting Intercity Jazz Limburg (StIJL). 

StIJL wil de jazz-kenmerken innovatie, communicatie en improvisatie doorvertalen naar een inspirerend, hedendaags en toegankelijk festival voor álle Limburgers. JazzOut Fest Limburg biedt binnen één evenement een goede balans tussen vermaak, verdieping en inspiratie. Musici uit de Nederlandse, Belgische of Duitse jazz-communities vormen de basis van de programmering, aangevuld met nationale top en wereldtop. Door de toevoeging van een uitgebreid educatief en maatschappelijk programma, JazzOut Fest Community, worden deelnemers ook uitgedaagd te participeren.

JazzOut Fest Limburg verrijkt zo het (culturele) leven van de inwoners van Limburg en daarbuiten. We dragen bij aan een bruisende provincie en versterken we de onderlinge samenwerking tussen culturele instellingen in Limburg.

Ontstaan project JazzOUT Fest Limburg

Al in 2019 staken Parkstad Limburg Theaters Heerlen en Stichting Jazz Maastricht de koppen bij elkaar met de ambitie samen een jazzfestival te organiseren. Beide organisaties hebben een trackrecord met verschillende succesvolle festivals met JazzOUT! als laatste Heerlense wapenfeit. Voor de centrale regie voor dit nieuwe initiatief is Stichting Intercity Jazz Limburg (StIJL) opgericht. 

Internationale jazz-top, regionaal talent en alles wat daar tussenin zit, bieden we een podium om zich te presenteren aan de Limburgse liefhebber. Tot de verbeelding sprekende musici doen daarbij Limburg niet alleen aan, maar laten een inspirerende footprint achter door samen te werken met lokale musici. Vanuit die gedachte – zorgen dat de impact blijvende is – willen we ook investeren in de community: jazz als middel inzetten ter versterking van de maatschappij, waarbij we gerichte workshops en andere activiteiten aanbieden ten gunste van jeugd, kwetsbare groepen en amateurmusici in de provincie.

Met de benodigde politieke steun op zak zijn we met ons verhaal rondgegaan naar vooraanstaande partners die we graag bij dit project wilden betrekken en alle benaderde partijen zijn van meet af aan enthousiast over deze bijzondere, provincie brede samenwerking. Naast initiatiefnemers Parkstad Limburg Theaters en Jazz Maastricht werken Theater aan het Vrijthof – Maastricht, ECI Cultuurfabriek – Roermond, Grenswerk – Venlo en De Maaspoort – Venlo mee aan dit ambitieuze plan. Daarnaast sluiten diverse culturele, maatschappelijke en onderwijsinstellingen aan, waarmee we een groot deel van de provincie bereiken.

En zo is er nu een meerdaags en veelzijdig Jazzfestival ontstaan in heel Limburg! Wat nog ontbrak was een naam. Met de naam JazzOut Fest Limburg adopteren we de naam van het Heerlense top-festival en trekken we dit breder tot een jazzfestival gericht op de gehele provincie. 

Gegevens van de stichting

Stichting Intercity Jazz Limburg (StIJL)
Postbus 34
6200 AA Maastricht

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 64746844
BTW-nummer: NL855814767B02
RSIN nummer: 855814767

StIJL heeft de ANBI-status. Voor meer informatie: info@jazzoutfest.com.


Aanvullende informatie

 
Beloningsbeleid
 
2022 Jaarverslag Stichting Intercity Jazz Limburg (StIJL) 

Samenstelling raad van toezicht

Directeur – Marita Hamers

Koos Haasteren –Voorzitter

Florentyna Petit 

Jos Willems