1 t/m 15 april 2023

JazzOUT Fest Community

Een belangrijk doel van JazzOUT Fest Limburg is het betrekken van diverse doelgroepen bij het festival; ook doelgroepen die minder geneigd zijn naar het festival te komen. We dagen ze uit om deel te nemen aan het educatief/maatschappelijke programma: JazzOUT Fest Community. 

In samenwerking met lokale podia en educatieve partners is daarvoor een programma samengesteld op verschillende locaties. Er vinden workshops en masterclasses plaats voor amateur- en professionele musici en improvisatieworkshops voor bijvoorbeeld schooljeugd (onder de noemer ‘Muzikant voor een dag’). Ook zullen er in enkele steden jamsessies worden georganiseerd waar professionals en vakstudenten elkaar muzikaal uitdagen. JazzOUT Fest Community wordt ingezet om te investeren in het cultureel-maatschappelijke welzijn van de Limburgers, waarbij jazz als middel wordt ingezet. Jazz kenmerkt zich door de eigenschappen communicatie, improvisatie en innovatie. Jazz leent zich bij uitstek voor het stimuleren van participatie, interactie en verbinding, omdat deze (jazz-)eigenschappen tevens van groot belang zijn bij participatie in de maatschappij.

In totaal zijn er meer dan 50 workshops/masterclasses georganiseerd voor meer dan 700 deelnemers met een grote diversiteit in sociale achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd (4 tot 90<) tijdens – of in aanloop naar – JazzOUT Fest Limburg 2022.

JazzOUT Fest Community wordt mede mogelijk gemaakt door: