1 t/m 15 april 2023

JazzOUT Fest Community

JazzOUT Fest Limburg is er voor alle limburgers en daarom is het betrekken van diverse doelgroepen bij het festival een belangrijk doel. We dagen daarom verschillende groepen uit om deel te nemen aan het educatief/maatschappelijke programma: JazzOUT Fest Community. 

In samenwerking met lokale podia en educatieve partners is daarvoor een programma samengesteld op verschillende locaties. Er vinden workshops en masterclasses plaats voor amateur- en professionele musici en improvisatieworkshops voor bijvoorbeeld schooljeugd (onder de noemer ‘Muzikant voor een dag’). Ook zullen er in enkele steden jamsessies worden georganiseerd waar professionals en vakstudenten elkaar muzikaal uitdagen. 

In totaal zijn er  meer dan 50 workshops/masterclasses georganiseerd voor meer dan 700 deelnemers met een grote diversiteit in sociale achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd (4 tot 90<).  

JazzOUT Fest Community wordt mede mogelijk gemaakt door: